Select language: magyar

Talajmintavétel

A helyes gazdálkodási elveknek megfelelően kötelező 5 évente, 5 hektáronként a talaj felső 25 cm-es rétegéből talajmintát venni, és azt minimum szűkített vizsgálat keretében bevizsgáltatni akkreditált talajlaborral.

Ne tekintsük ezt csak kötelezettségnek, hanem használjuk ki alapvető információgyűjtésre. A talajmintavétel és a tápanyag-gazdálkodás képezi a növénytermesztés egyik alappillérét. Nemcsak a talajt helyezi középpontba, hanem a növény igényét is, éppen ezért fektet a KITE Zrt. nagy hangsúlyt a talajmintavétel magas minőségére és nyomon követhetőségére, mivel ez évekre az alapját képezi a tápanyagtervezésnek.


A pontos tervezés kulcsa

Ha a tápanyag-gazdálkodás folyamatát tekintjük, a legnagyobb hibaforrásnak a nem megfelelően végrehajtott talajmintázás tekinthető. A reprezentatív – a megmintázott területet jól jellemző – talajminta ezért a tervezés kulcskérdése. A zónákat jellemző talajminták legalább 20 leszúrásból és egységes mélységből származó részmintákból tevődnek össze, így biztosítva, hogy a teljes – a zónázás módjától és a terület adottságától függően átlagosan 3-5 hektáros – területet jól reprezentálják.


Honnan vegyünk talajmintát?

A tábláról származó információk között kiemelt fontossággal bírnak a talajvizsgálati eredmények, melyeket a tápanyag-gazdálkodás és a talajjavítás tervezése során is felhasználunk. Fontos tehát, hogy a talajparaméterek szempontjából hasonlónak tekinthető területeket együtt kezeljük. A hasonló táblarészek azonban gyakran nem egybefüggően helyezkednek el. Emiatt vált szükségessé a multipoligon-zónázás kialakítása, amely esetében a domborzati és a termőképességi paraméterek felhasználásával körülhatárolt zónák a táblán belül több foltban is megjelenhetnek, összhangban a táblák valós heterogenitásával.


Domborzati- és termőképességi alaptérképek

Mit mutat meg a zónatérkép?

A domborzat is számít!

A multipoligon-zónák helyességét talajtérképek segítségével is ellenőriztük, hiszen a talajparaméterek alakulása szorosan összefügg az eltérő talajtípusok előfordulásával. A zónák jellemzői azonban nemcsak a tápanyagszolgáltató képességük, hanem a vízgazdálkodási tulajdonságaik tekintetében is eltérnek, így a multipoligon-zónák a mintavétel mellett akár a változtatható intenzitású öntözés (VRI) alapjául is szolgálhatnak. Ahogy az a lenti térképeken is látszik, egy zónába soroltuk a víznyomásra hajlamos területeket, míg a magasabban fekvő és jó terméspotenciállal rendelkező táblarészeket is együtt tudjuk kezelni, függetlenül attól, hogy nem egybefüggően jelentkeznek a táblán belül. A digitális magasságmodellből (DEM) származtatott paraméterek, mint a lejtés vagy a víz-összegyülekezések valószínűségét és a terület szabdaltságát leíró PDD paraméter (Potential Drainige Density), valamint maga a digitális domborzatmodell és a termőképességet jellemző sokéves NDVI hasznos információként szolgálnak a talajfoltok körülhatárolásához.


Nyomon követés

A mintavétel nyomon követhetősége, a georeferált mintavétel a gazdálkodók érdekeit szolgálja, hiszen így információt kapnak a mintavétel aktuális állásáról, valamint megbizonyosodhatnak annak helyes végrehajtásáról. A KITE Zrt. által használt mintavevő autók GPS-szel ellátottak és automata mintavevő egységgel felszereltek. A hagyományos és precíziós gépi talajmintavétel esetén is valós idejű bejárási útvonal kerül rögzítésre. A folyamat gyors, pontos, megismételhető és dokumentált, a megbízó által mindenkor ellenőrizhető.


10 db mintázóból álló flotta

Saját fejlesztésű hardver és szoftverrel ellátott mintavevő autók biztosítják a szolgáltatás alapját. Az adatok betöltésétől a laboradatok megérkezéséig egységes, zárt rendszerben történik az adatok feldolgozása. Élőben nyomon követhető a munka a partnerek által is.


A mintavételi pontok a zónákkal együtt megtekinthetők a Talajmintavétel alkalmazásban.

TALAJVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A termőhely pontos ismerete

A talaj kémiai paraméterei, mint a tápanyag-szolgáltató képességet jellemző ammónium-laktát ecetsavban (AL) oldható foszfor- és káliumtartalom, a humusztartalom és a kémhatás vagy a talaj fizikai félesége mind olyan információkat szolgáltatnak a talajról, melyek nélkül a termőhelyspecifikus gazdálkodás nem megvalósítható.

A talajparaméterek zónánként meghatározott értékei a PGR-ben tárolódnak, és közvetlenül felhasználhatók a ráépülő tervezési folyamatokban, legyen az a tápanyag-gazdálkodás, az öntözés vagy a talajjavítás.

A talajparaméterek a gazdaság összes tábláján egyszerre is megjeleníthetők a Talajmintavétel alkalmazásban, ami segíti a táblák közötti különbségek észlelését és a vizsgálati eredmények gyorsabb áttekintését.

Naprakész információt szolgáltatunk a növények számára felvehető ásványi nitrogén mennyiségéről.


Tekintse meg talajvizsgálati eredményeit térképes formában!

A talajparaméterek a gazdaság összes tábláján egyszerre is megjeleníthetők a Talajmintavétel alkalmazásban, ami segíti a táblák közötti különbségek észlelését és a vizsgálati eredmények gyorsabb áttekintését.

A Talajmintavétel alkalmazásban megtekintheti a talajparaméterek térbeli alakulását. Megjelennek a talaj tápanyagszolgáltató képességében jelentkező táblán belüli különbségek, felismerhetők az egyes táblarészeket érintő talajdegradációs problémák, mint a talajsavanyodás vagy az erózió következtében kialakuló túlzott mennyiségű karbonáttartalom. Emellett a tábla termőképességi térképe is megtekinthető az alkalmazásban.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

  • Szaktanácsadó kollégáink egy térinformatikai szoftverben elkészítik a tábla digitális domborzatmodelljét (DEM), lejtőmeredekség- és PDD-térképét 10x10 méteres felbontásban
  • A domborzati paraméterek és a sokéves NDVI alapján elkészülnek a multipoligon-zónák, melyek kialakítása magas szintű térinformatikai ismereteket igényel
  • Hagyományos, precíziós szemléletű és multipoligon prémium talajminta-vételezés
  • Talajszelvény-feltárás
  • Talajvédelmi terv készítése
  • Levélanalízis
  • Mobil laborral ásványi nitrogén mérése
  • 14 paraméterre vonatkozó akkreditált laborvizsgálat
  • Talajmintavétel alkalmazáson keresztül partnereink részletes tájékoztatást kapnak a tábláikra vonatkozó talajvizsgálati eredményeikről
  • Elérhetők partnereink számára a termőképességi térképek, kialakított menedzsmentzónák, továbbá a precíziós talajminta-vételezés útvonala és mintavételi pontjai

ÉRDEKLI A RENDSZER?

Részesüljön Ön is a PGR előnyeiből, lépjen kapcsolatba tanácsadóinkkal a részletesebb tájékoztatásért, a lehetőségek maximális kihasználásáért!