Select language: magyar

#smart hibrid

Az igazi odafigyelés itt kezdődik – SMART hibrid alkalmazás a kukoricahibridek fejlődéséért

A precíziós vetés ismérvei

A hőmérséklet és a növény fejlődésének intenzitása közötti szoros kapcsolat régóta ismert, és ennek nyomán már évtizedekkel ezelőtt elindultak azok a kutatások, amelyek megpróbálták meghatározni, hogy milyen hőmérsékleti paraméter adja a legjobb összefüggést a növény aktuális fejlettségével.

A hőmérséklet és a növény fejlődése azonban csak bizonyos hőmérsékleti határok között mutat összefüggést, hiszen a nagyon alacsony és nagyon magas hőmérséklet hatására is megtorpanhat a fejlődés. Ezért fontos ismernünk a növényre jellemző hőküszöbértéket, amely hőmérséklet alatt az adott növény nem fejlődik, valamint azt a maximális hőmérsékletet, amely felett a növény már nem képes szerves anyag felhalmozására. Ezek ismeretében a napi maximum- és minimum-hőmérsékleteket korrigálhatjuk, majd a napi átlagukból kivonva a bázishőmérsékletet (hőküszöbérték), megkapjuk az adott napi effektív hőösszeget. Ezt a szakirodalomban gyakran GDD-nek (Growing Degree Days) nevezik. A napi effektív hőösszegeket a tenyészidőszakban összeadva kapjuk meg a kumulált effektív hőösszeget, amelynek alakulása jó összefüggést mutat a növény fejlettségi állapotával.

A Debreceni Egyetem és a KITE Zrt. 2018 óta vizsgálja a KITE Zrt. által forgalmazott kukoricahibridek fenológiai állapotának és az effektív hőösszeg alakulásának kapcsolatát, hiszen a hibridek tenyészidejének jellemzésére általánosan használt FAO szám alapján nem tudunk megfelelő segítséget nyújtani a kukorica fenológia becslésében, valamint a hibridválasztásban.

A precíziós technológiák fejlesztései tehát lehetővé teszik az egyes kukoricahibridek fejlődésének/fenológiájának pontos nyomon követését, amit a mai modern technológiák korában, informatikai megoldásokkal megtámogatva a gazdálkodók is könnyen értelmezhetnek, a bennük rejlő információkat hasznosíthatják.

A KITE Zrt. legújabb, saját fejlesztésű digitális megoldása a SMART hibrid alkalmazás, amely kizárólag mobilplatformra készült el, és a KITE Zrt. PGR appjában érhető el. Magát az alkalmazást a felhasználó két irányból használhatja. Ha a gazdálkodó PGR felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, akkor az alkalmazások között megjelenik a SMART hibrid alkalmazás. A másik megoldás PGR regisztráció nélkül történhet: a vásárolt SMART hibrid (Sushi, LID 3130C, Loupiac, Merida, P9985, Fornad, KWS Inteligens, RGT Darkness, Fidencio, Armagnac) vetőmag számlájának sorszámát beírva indíthatja el a felhasználó az alkalmazást.

Az alkalmazás helyes futásának feltétele az alapadatok korrekt megadása, a növény (az idei évben kizárólag kukorica), illetve a hibrid kiválasztása, valamint a vetés vagy a kelés időpontja (kelés időpontjának pontos meghatározása fontos a későbbi fenológiák előrejelzése szempontjából, kelésidőnek azt az időpontot nevezzük, amikor a csiranövény eléri a talajfelszínt, így láthatóvá válik a levél csúcsa) és a település megadása (a település megadása a KITE agrometeorológiai adatbázisának térbeli lekérdezéséhez szükséges). Majd a „Tovább” gombra kattintva elindul az alkalmazás érdemi része (Aktuális állapot fül), ahol számos hasznos információ (a vetéstől/keléstől számítva összegyűlt hőösszeg, a tenyészidőszakban lehullott csapadék) mellett láthatja a felhasználó, hogy a kiválasztott hibrid milyen aktuális fenológiai állapotban van, és a hat napos meteorológiai előrejelzés figyelembevétele mellett mennyi hőösszeg fog még összegyűlni az előrejelzett időszakban, illetve milyen fenológiai fázisban lesz akkor a növény. Az alkalmazás alá egy hosszú idősoros (20 éves) meteorológiai adatbázis is beépítésre került, ami abban támogatja a gazdálkodót, hogy becslést ad a fiziológiai érés várható időpontjára vonatkozóan. Ehhez az app felhasználja az aktuálisan összegyűlt hőösszeget, kiegészíti a 20 éves átlagos hőösszegekkel, és ismerve az adott hibrid fiziológiai éréséhez szükséges hőösszeget, meghatározza annak várható időpontját.

vetésfehérítő tojás
vetésfehérítő lárva (L1)
vetésfehérítő lárva (L1)
A SMART hibrid alkalmazás fontosabb részei

Az alkalmazás másik pillére egy olyan hőösszegdiagram, amely alapértelmezetten a vetéstől/keléstől a meteorológiai előrejelzés végéig mutatja meg az aktuális (és az előrejelzési időszakban) hőösszeget, a hosszú idősoros adatbázis (2003-2022) alapján az átlagos hőösszeget, valamint az adott 20 év legalacsonyabb és legmagasabb kumulált hőösszegeinek lefutását, amely adatok hasznos összevetési bázis nyújthatnak az adott évben aktuális hőösszeg alakulásával. Ezen kívül a diagramra hibridspecifikusan kirajzolásra kerülnek a jellemzőbb fenológiai fázisok, így a gazdálkodó egyszerűen (akár vizualizálva is) elemezheti, hogy a kiválasztott hibrid adott fenológiájának eléréséhez szükséges hőösszeg összegyűlt-e már az adott évben, illetve 20 év tekintetében átlagosan mely napokon érte el az adott fenológiát a növény. A diagram egyes elemei ki/be kapcsolhatók a jelmagyarázatra kattintva, valamint diagramon belül nagyíthatók a felhasználó számára fontos időszakok.

A SMART alkalmazás segítségével a gazdálkodó nyomon követheti az adott SMART kukorica hibrid vegetációjának alakulását. Az effektív hőösszeg historikus adatok alapján történő számítása lehetőséget biztosít annak meghatározására, hogy az adott termőhelyen biztonsággal termeszthető-e egy adott hibrid. Emellett az aktuális szezonban mért hőmérsékleti adatok segítségével azt is meg tudjuk becsülni, hogy az egyéb környezeti paraméterek optimális szintje mellett milyen fenológiai állapotot kellene elérnie a növényünknek az adott napon. Amennyiben pedig ezt nem érte el, megvizsgálhatjuk ennek okait. Egy másik hasznos segítség a fiziológiai érettség időpontjának becslése a sokéves hőmérsékleti adatok és a mért hőmérsékleti adatok együttes felhasználásával, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az aktuális mérésekkel pontosítsuk a becslést.